Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

eespoir
09:59
2192 c90c 500
Twój Vincent.
eespoir
09:57
7859 1cd5 500
Reposted fromdarkanes darkanes viablaugranaaa blaugranaaa
eespoir
09:55
7660 bf7e 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
eespoir
09:52
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
eespoir
09:51
Reposted fromFlau Flau viaolvide olvide

October 29 2018

eespoir
11:17
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viablaugranaaa blaugranaaa
eespoir
11:16
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate viablaugranaaa blaugranaaa
eespoir
10:20
2662 28e7 500
Reposted fromoll oll viaolvide olvide

October 06 2018

eespoir
08:02
0272 057e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablaugranaaa blaugranaaa
eespoir
08:01

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viablaugranaaa blaugranaaa
eespoir
08:00
2517 b933 500
eespoir
08:00
Zwalczcie wszystko. Nie zostawiajcie domu w złości i nie idźcie w gniewie do łóżka. Walczcie, aż się uspokoicie. Koniec walki jest początkiem poddawania się.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablaugranaaa blaugranaaa
eespoir
08:00
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viablaugranaaa blaugranaaa
eespoir
07:56
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
07:55
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viablaugranaaa blaugranaaa
eespoir
07:55
2448 df0b
eespoir
07:53
5321 5bb3
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viablaugranaaa blaugranaaa
eespoir
07:51
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viaoutkapa outkapa

September 17 2018

eespoir
12:28
9073 d9e2
Reposted fromemsik emsik viaoutkapa outkapa
eespoir
12:25
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazucha zucha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl