Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

eespoir
20:33
eespoir
18:38
You only live once, but if you do it right, once is enough.
— Mae West
Reposted fromraindrops raindrops viakonwalia konwalia
eespoir
18:38
I mimo wszystko, wciąż jesteś osobą dla, której zrobiłabym o wiele więcej niż dla pozostałych.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viastrangeme strangeme
eespoir
11:35
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viamissmiserable missmiserable
11:31
0527 441e 500
11:31
7030 7ae8
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viastrangeme strangeme
eespoir
07:28
8400 3ba2 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viastrangeme strangeme

June 22 2015

eespoir
20:58
To,czego chcesz, przychodzi do Ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedobrze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromhavingdreams havingdreams viastrangeme strangeme
eespoir
19:29
4705 6b01
Reposted fromktosiowa ktosiowa viatylkotobie tylkotobie
eespoir
19:28
8855 d2d2
Reposted fromschokoladehimmel schokoladehimmel viakryczka kryczka
eespoir
18:46
2203 08fa
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
eespoir
14:46
4085 76be
Reposted fromla-cafeine la-cafeine viamissmiserable missmiserable
eespoir
14:46
- I pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No.
— 'Milion Małych Kawałków' James Frey
eespoir
11:28
4669 0305
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamissmiserable missmiserable
eespoir
09:01
Dotyk Twój i niczego już nie jestem pewien.
— noc i dzień
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viaciepla-vodka ciepla-vodka
eespoir
09:00
Niektórzy ludzie są tacy sami... uciekają, nie pozwalają się kochać.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"

June 21 2015

eespoir
20:59
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viamissmiserable missmiserable
eespoir
20:58
7001 0c0b

June 18 2015

eespoir
17:23
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viablaugranaaa blaugranaaa
eespoir
17:22
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viaDemilpalabras Demilpalabras
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl